Image

Bind 3 side 48 - 95

Resume

Efter en kort ferie kunne Christian Christensen tage fat på teatersæsonen 1886-1887, som indledtes med den ikke videre succesfulde opførelse Oehlenschlägers tragedie Dina med Oda Nielsen og Christian Christensen selv i en mindre rolle. Sæsonens højdepunkt inden for skuespillet var dog urpremieren på Holger Drachmanns eventyrkomedie Der var engang med Emil Poulsen, Betty Hennings og Olaf Poulsen i de førende roller. Stykket opførtes for fuldt hus resten af sæsonen.

Inden for operaen gæsteoptrådte den tyske operasanger Anton Schott i Wagners operaer Tannhäuser og Lohengrin. Optrædenen blev ikke særlig succesfuld, da Anton Schott blev pålagt at synge på engelsk i stedet for tysk. Niels Juel Simonsen slap heller ikke særligt godt fra titelrollen i operaen Zampa.

Året 1886 var også 100 året for komponisten Carl Maria von Webers fødsel, hvilket markeredes med operaen Oberon med Elisabeth Dons, Niels Juel Simonsen og Frederik Brun, mens Johan Svendsen dirigerede musikken. Elisabeth Dons fik en glimrende sæson med roller i både Regimentets datter, Barberen i Sevilla og danmarkspremieren på Bizets opera Carmen, hvor hun spillede sammen med Algot Lange og Frederik Brun.

Den Kongelige Ballet fik en dårlig sæson. Ganske vist kunne balletdirigenten Ludvig Gade fejre sit 50-års jubilæum med balletten Valdemar og efterfølgende fest, og Charlotte Wiehe, født Hansen, debuterede med stor succes, men teatrets direktør bakkede ikke op om Den Kongelige Ballet og forsøgte at lægge begrænsninger for dens virke. Balletmesteren Emil Hansen og danserinden Anna Tychsen rejste derfor til Stockholm, og da Charlotte Wiehe ikke kunne få lønforhøjelse, forlod hun teatret og blev skuespillerinde. Endelig tog den populære balletdanser Daniel Krum sit eget liv.

Det Kongelige Teaters garderobeforvalter kunne i denne sæson fejre sit 25 års jubilæum og belønnedes af kongen med Dannebrogordenens hæderstegn og en fest blandt kollegaerne på teatret.

Mod slutningen af sæsonen fik Christian Christensen lønforhøjelse til 1300 rigsdaler med 3, klasse feu efter at have medvirket i adskillige forestillinger. Lønforhøjelsen var velkommen, da Christian Christensen i august 1887 blev gift med Augusta Helmecke efter to års forlovelse!

Periode
PDF Høj opløsning
PDF Lav opløsning
Image
Beskrivelse for billede

Skuespillerinden Oda Nielsen (1851-1936). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Operasangeren Anton Schott (1946-1913). Udateret fotografi. Privateje

Image
Beskrivelse for billede

Skuespillerinden Charlotte Wiehe-Berény (1865-1947), født Hansen, i Frøken Nitouche på Folketeatret. Fotografi 1890. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Balletdanserinden og instruktøren Valborg Jørgensen (1872-1949) i Valdemar på Det Kongelige Teater. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Skuespilleren Johannes Ring (1863-1936). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Operasangeren Niels Juel Simonsen (1846-1906). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Operasangerinden Elisabeth Dons (1864-1942) i Regimentets Datter på Det Kongelige Teater. Fotografi 1886-1887. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Balletdanseren Christian Christensen (1861-1928) i Napoli på Det Kongelige Teater. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Balletdanserinden Anna Tychsen (1853-1896). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Komponisten og dirigenten Johan Svendsen (1840-1911). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Skuespilleren Olaf Poulsen (1849-1923) i Der var engang på Det Kongelige Teater. Fotografi 1887. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Operasangeren Frederik Brun (1852-1919) i Carmen på Det Kongelige Teater. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret