Image

Bind 3 side 215 - 277

Resume

Ved sæsonens begyndelse i 1892 forsøgte den svækkede Emil Hansen at vende tilbage som balletmester. Han havde vanskeligt ved at hævde sig overfor direktøren Edvard Fallesen, men fik dog gennemtrumfet balletten Valdemars opførelse, stærkt bakket op af Ludvig Gade og Hans Beck. Efter tre måneders forberedelse kom balletten frem i nyt udstyr i januar 1893 og blev en betydelig succes for resten af sæsonen. Christian Christensen var ikke videre begejstret for Hans Becks præstation. Langt større respekt havde han for Valborg Jørgensen og Anna Harboe.

På Elisabet Dons’ anbefaling opførtes også pantomimen Statuen, som udviklede sig til en skandale. Publikum var meget utilfredse og gav så tydeligt udtryk for dette, at politiet måtte gribe ind, mens teaterdirektøren Edvard Fallesen var tilstede.

Inden for skuespillet fik Oehlenschlägers Erik og Abel med Emil Poulsen og Christian Zangenberg ikke videre succes. Langt bedre gik det Schillers Maria Stuart med Betty Hennings. Henrik Ibsens Bygmester Solness med Emil Poulsen og Betty Hennings vakte opsigt. Endelig bød sæsonen på Sophus Schandorphs morsomme skuespil Hjemkomsten. Digteren Christian Hostrups død udløste en række mindeforestillinger.

I løbet af sæsonen trak operasangeren Harald Christophersen sig tilbage, mens Vilhelm Herold debuterede i operaen Faust.

I løbet af sæsonen havde Christian Christensen et mindre opgør med balletmester Emil Hansen.

Via en bekendt tilbragte familien Christensen sommeren 1893 på Bækkeskov Gods. Christian Christensen tog dog tilbage til København, da han skulle til Sønderjylland sammen med en række kollegaer fra Det Kongelige Teater. Fra Korsør sejlede de via det Sydfynske Øhav til Sønderborg og Flensburg. I grænselandet bemærkede Christian Christensen den noget anti-danske holdning blandt de tysksindede i befolkningen.

Ved begyndelsen af sæsonen 1893-1894 forsøgte Emil Hansen igen at vende tilbage som balletmester. Hans helbred var imidlertid for svækket, hvorfor han hurtigt fik sin afsked. Han efterfulgtes af Hans Beck. Sæsonen bød indledningsvis på balletterne Fjernt fra Danmark og senere Livjægerne på Amager samt La Ventana.

Edvard Fallesen kom i stigende fokus i medierne for at være uvenlig stemt over for balletten som stilart. Som svar på kritikken opførtes Blomsterfesten i Genzano med Hans Beck og Valborg Jørgensen med succes. Det Kongelige Teater fulgte op på succesen med opførelsen af Et Folkesagn i Hans Becks indstudering. I forestillingen medvirkede både Anna Harboe, Valborg Jørgensen, Athalia Reumert, Valdemar Price og Christian Christensen selv som trold!

Periode
PDF Høj opløsning
PDF Lav opløsning
Image
Beskrivelse for billede

Balletdanserinden Anna Harboe (1863-1933). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Operasangerinden Elisabeth Dons (1864-1942) som yngre. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Skuespilleren Christian Zangenberg (1853-1914). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Skuespillerinden Betty Hennings (1850-1939). Fotografi 1894. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Operasangeren Harald Edvard Christophersen (1838-1919) i Ungdom og Galskab på Det Kongelige Teater. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Operasangeren Vilhelm Herold (1865-1937) i Faust på Det Kongelige Teater. Fotografi 1899. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Indsejlingen ved Sønderborg Slot. Fotografi 1890. Det Kongelige Biblioteks billedsamling

Image
Beskrivelse for billede

Springvand og kolonnade i Flensburg. Fotografi 1890. Det Kongelige Biblioteks billedsamling

Image
Beskrivelse for billede

Balletdanserne Grethe Ditlevsen (1889-1967) og Elna Jørgen-Jensen (1890-1969) i Fjernt fra Danmark på Det Kongelige Teater. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Teaterdirektøren Edvard Fallesen (1817-1894) som ældre. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Balletdanserne Aage Eibye (1888-1957), Karl Merrild (1889-1973) og antageligt Louis Schmidt (-) i Blomsterfesten i Genzano på Det Kongelige Teater. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Balletmesteren Hans Beck (1861-1952). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret