Image

Bind 3 side 1 - 47

Resume

Afsnittet omhandler sæsonerne 1884-1885 og 1885-1886. I førstnævnte sæson kom Christian Christensen til at optræde både i Mignon og Kermessen i Brügge. I samme sæson debuterede operasanger Algot Lange i Don Juan, og operasangeren Niels Juel Simonsen fik titelrollen i førsteopførelsen af Wagners opera Den flyvende hollænder. Operaen Mefistofeles opførtes også i løbet af sæsonen i ny iscenesættelse og med pragtfulde dekorationer.

Sæsonen overskyggedes dog af Christiansborg Slots brand den 3. oktober 1884, som Christian Christiansen var øjenvidne til. Slotsbranden var en stor national sorg for både København og hele Danmark. Den sørgelige begivenhed skulle dog ikke hindre markeringen af 200-året for Ludvig Holbergs fødsel to måneder senere med en forestillingsrække på Det Kongelige Teater strækkende sig over fire dage, blandt andet med skuespillerægteparret Ludvig og Louise Phister. Også i privat kontekst afholdtes Holbergfester.

Uden for teatret oplevede Christian Christensen at blive forlovet med sin elskede Augusta Helmecke i februar 1885. Han blev indkaldt til marinen og tjente som matros på eksercer- og kaserneskibet Dannebrog samt siden på en kaserne på Christianshavn. I sine erindringer skildrer Christian Christensen den hårde hverdag med gode kammerater inden for flåden. Mens Christian Christensen var i flåden, fik han ganske usædvanligt lov til lejlighedsvis at optræde ved Den Kongelige Ballet. I oktober 1885 afsluttede hans tid ved flåden med et mægtigt gilde.

Efter opholdet i marinen vendte Christian i sæsonen 1885-1886 tilbage til Det Kongelige Teater og fik nu et tillæg i tjenesten og kom op på 1000 kr. Inden for balletten blev Bournonvilles balletter Konservatoriet og Fjernt fra Danmark igen sat på plakaten. Inden for skuespillet opførtes En Skærsommernatsdrøm, hvor den tidligere balletdanserinde, nu skuespillerinde Olivia Jørgensen debuterede. Skuespillene Nero (med Emil Poulsen og Agnes Nyrop) og Hostrups Karen Garde (med Louise Phister, Emil Poulsen og Olaf Poulsen) fik premiere. Inden for operaen debuterede Elisabeth Dons i Troubadouren, og operaen Aida fik danmarkspremiere. Denne forestilling havde kostet 25.000 kr.

I samme sæson kunne skuespillerinden Josephine Eckardt fejre sit 25 års jubilæum, som fejredes på behørig vis.

Periode
PDF Høj opløsning
PDF Lav opløsning
Image
Beskrivelse for billede

Operasangeren Algot Lange (1850-1904) i operaen Don Juan på Det Kongelige Teater. Fotografi 1884. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Operasangeren Niels Juel Simonsen (1846-1906). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Christiansborg Slots Brand. Fotografi 1884. Det Kongelige Biblioteks billedsamling

Image
Beskrivelse for billede

Skuespillerinden Louise Phister (1816-1914). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Balletdanseren Waldemar Price (1836-1908) som yngre. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Flådebasen Holmen. Fotografi 1877. Det Kongelige Biblioteks billedsamling

Image
Beskrivelse for billede

Balletdanserinden og skuespillerinden Olivia Jørgensen (1869-1945). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Operasangerinden Elisabeth Dons (1864-1942) som yngre. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Skuespillerinden Agnes Nyrop (1841-1903) i skuespillet Nero på Det Kongelige Teater. Fotografi 1885. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Skuespilleren Emil Poulsen (1842-1911). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Skuespilleren Olaf Poulsen (1849-1923) som yngre. Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret

Image
Beskrivelse for billede

Skuespillerinden Josephine Eckardt (1839-1906). Udateret fotografi. Teatermuseet i Hofteatret